,,Nie je dôležité na aký vrchol stúpaš, ale s kým tam ideš“